Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (Engels: Office of the High Commissioner for Human Rights, afgekort OHCHR), oorspronkelijk VN-centrum voor de Mensenrechten (United Nations Centre for Human Rights, UNCHR),[1] is het bureau van de Verenigde Naties dat zich inzet voor promotie en bescherming van de mensenrechten die worden gewaarborgd door het internationale recht en vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Het werd opgericht door beslissing van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 december 1993 na de World Conference on Human Rights die werd gehouden in Wenen van 14 tot 25 juni 1993.

Het bureau wordt geleid door de hoge commissaris voor de Mensenrechten, die de mensenrechtenactiviteiten van de hele Verenigde Naties coördineert en fungeert als het secretariaat van de Mensenrechtenraad in Genève, Zwitserland. Sinds 2018 is de hoge commissaris Michelle Bachelet uit Chili, die op 1 september 2018 Zeid Ra'ad Al Hussein van Jordanië opvolgde.

In 2018-2019 had het bureau een budget van US $ 201,6 miljoen (wat overeenkomt met 3,7% van het reguliere VN-budget), en ongeveer 1.300 werknemers in Genève en New York.

De doelstellingen van OHCHR zijn:

De OHCHR is onderverdeeld in organisatie-eenheden, zoals hieronder beschreven. Het OHCHR wordt geleid door een Hoge Commissaris met de rang van ondersecretaris-generaal.

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, die verantwoording verschuldigd is aan de secretaris-generaal, is verantwoordelijk voor alle activiteiten van het OHCHR, evenals voor het bestuur ervan, en voert de taken uit die hem of haar specifiek zijn toegewezen door de Algemene Vergadering van de VN in resolutie 48/141 van 20 december 1993 en daaropvolgende resoluties van beleidsbepalende organen. Het adviseert de secretaris-generaal over het beleid van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, zorgt ervoor dat inhoudelijke en administratieve ondersteuning wordt gegeven aan de projecten, activiteiten, organen en organen van het mensenrechtenprogramma, vertegenwoordigt de secretaris-generaal op vergaderingen van mensenrechtenorganen en bij andere mensenrechtenevenementen en voert speciale opdrachten uit zoals besloten door de secretaris-generaal. Naast de mensenrechten die momenteel zijn opgenomen in juridisch bindende verdragen, bevordert de Hoge Commissaris ook de mensenrechten die nog moeten worden erkend in het internationaal recht (zoals de goedkeuring van economische, sociale en culturele rechten als een strategische prioriteit, die momenteel niet allemaal worden erkend in internationale juridische instrumenten).

De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten wordt bij de uitvoering van zijn of haar activiteiten bijgestaan door een plaatsvervangend Hoge Commissaris die optreedt als verantwoordelijke officier tijdens de afwezigheid van de Hoge Commissaris. Daarnaast voert de plaatsvervangend Hoge Commissaris specifieke inhoudelijke en administratieve opdrachten uit zoals bepaald door de Hoge Commissaris. De plaatsvervanger legt verantwoording af aan de Hoge Commissaris.

De huidige plaatsvervangend Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is Nada Al-Nashif uit Jordanië.[2]

De adjunct-secretaris-generaal voor de mensenrechten (niet te verwarren met de plaatsvervangend hoge commissaris, die ook adjunct-secretaris-generaal is) in New York City staat aan het hoofd van het New Yorkse bureau van de Hoge Commissaris. Het kantoor in New York vertegenwoordigt de Hoge Commissaris op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en bevordert de integratie van mensenrechten in beleidsprocessen en activiteiten van intergouvernementele en inter institutionele organen bij de Verenigde Naties.

De functie van adjunct-secretaris-generaal voor de mensenrechten werd gecreëerd in 2010, toen Ivan Šimonović in deze functie werd benoemd. Van 2016 tot 2019 werd de functie bekleed door Andrew Gilmour. De huidige adjunct-secretaris-generaal voor mensenrechten, sinds 2020, is Ilze Brands Kehris uit Letland.[3]

Het stafbureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties wordt geleid door een chef die verantwoording verschuldigd is aan de Hoge Commissaris. De kerntaken van het personeelsbureau zijn:

De administratieve afdeling wordt geleid door een chef, Kyle F. Ward, die verantwoording aflegt aan de plaatsvervangend hoge commissaris. De kerntaken van de administratieve afdeling zijn, naast die welke zijn uiteengezet in sectie 7 van het bulletin ST/SGB/1997/5 van de secretaris-generaal:

Het kantoor in New York wordt geleid door een adjunct-secretaris-generaal die verantwoording aflegt aan de Hoge Commissaris. De kerntaken van het kantoor in New York zijn:

De afdeling Thematic Engagement, speciale procedures en recht op ontwikkeling wordt geleid door een directeur die verantwoording aflegt aan de Hoge Commissaris. De kerntaken van de afdeling zijn:

De afdeling Mensenrechtenraad en Verdragsmechanismen wordt geleid door een directeur die verantwoording aflegt aan de Hoge Commissaris. De kerntaken van de afdeling zijn:

De afdeling Operaties en Technische Samenwerking wordt geleid door een directeur die verantwoording verschuldigd is aan de Hoge Commissaris. De kerntaken van de afdeling zijn:

Algemene Vergadering · Veiligheidsraad · Economische en Sociale Raad · Secretariaat van de Verenigde Naties · Internationaal Gerechtshof · Trustschapsraad