Geconjugeerde base

Sterk · Zwak · Lewiszuur · Anorganisch zuur · Organisch zuur · Superzuur · Oxozuur · Halogeenzuurstofzuur

Sterk · Zwak · Lewisbase · Organische base

Een geconjugeerde base is de base die ontstaat bij ioniseren van een zuur (in water). Uit het zuur-base evenwicht volgt dan hoe sterker het zuur is, hoe zwakker de base, en omgekeerd. Wanneer de K-waarden van het zuur en de geconjugeerde base vermenigvuldigd worden komt er altijd de K-waarde van water uit. In formule: Kz · Kb = Kw (Kw = altijd 10−14).

Enkele voorbeelden hiervan zijn HF met als geconjugeerde base F; H2CO3 met HCO3 als geconjugeerde base of HCl met Cl als geconjugeerde base.

Zwakke zuren of basen met overeenkomstige zout vormen een bufferoplossing. Voorbeeld van zo'n buffer: CH3COOH+CH3COONa (zure buffer).

Een zwak zuur heeft een sterk geconjugeerde base