Klinisch dood

Van klinisch dood spreekt men als iemand geen waarneembare tekenen van leven (meer) vertoont: met name geen hartslag, geen ademhaling, en geen bewustzijn. Iemand zonder hartslag verliest binnen enkele seconden het bewustzijn, en zal binnen 4 tot 6 minuten onomkeerbare schade oplopen aan de hersenen. In geval van hypothermie treedt de schade later op en is de overlevingskans groter.

Binnen deze enkele minuten lukt het echter soms om de hartslag weer op gang te helpen door reanimatie voordat de echte dood intreedt. Klinisch dood is daarmee geneeskundig bezien een toestand van bewusteloosheid waarbij zeer snel beslist moet worden of reanimatie moet worden gestart en als men daartoe besluit moet dit ook meteen gebeuren.

"Klinisch dood" moet dus niet verward worden met de term hersendood.