United States Department of the Treasury

Het United States Department of the Treasury is het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten. Het werd op 2 september 1789 bij wet opgericht door het Amerikaanse Congres, dat enkele maanden daarvoor was opgericht. Het doel van het ministerie is het beheren van de financiën van de Amerikaanse regering. Sinds 26 januari 2021 is Janet Yellen de minister van Financiën in het kabinet-Biden. Onder het ministerie vallen onder meer het Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (voor o.m. de accijnzen op alcohol en tabak) en de Internal Revenue Service (de federale belastingdienst).

Arbeid · Binnenlandse Zaken · Buitenlandse Zaken · Defensie · Economische Zaken · Energie · Financiën · Volksgezondheid en Sociale Zaken · Binnenlandse Veiligheid · Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling · Justitie · Landbouw · Onderwijs · Transport · Veteranenzaken
Voormalige ministeries: Economische Zaken en Arbeid · Gezondheidszorg en Onderwijs · Marine · Post Office · Oorlog