Wikipedia:Vijf zuilen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Wikipedia's officiële regels en richtlijnen kunnen samengevat worden in deze 'vijf zuilen' die het karakter van Wikipedia bepalen:

Wikipedia is geen verzameling samengeraapte informatie. Het is geen verzameling van trivia, geen zeepkist, geen platform voor zelfpromotie, geen experiment in anarchie of democratie, of een linkpagina. Noch is Wikipedia een verzameling van bronnen, een woordenboek of een krant; dit soort inhoud hoort thuis op de respectievelijke zusterprojecten Wikisource, Wiktionary en Wikinieuws.

Deze pagina beschrijft de fundamentele principes van Wikipedia. De principes zijn ouder dan deze pagina.